Εγγραφές

Δήλωση συμμετοχής στους αγώνες του Ioannina Half Marathon

Οι εγγραφές του Ioannina Half Marathon ανοίγουν στις 26/03/2024

Η εγγραφή στους αγώνες είναι δυνατή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στο site της διοργανώτριας εταιρείας My Adventure

Σημαντικές διευκρινίσεις

 • Δικαίωμα υπαναχώρησης (ακύρωσης της συμμετοχής κατόπιν δικής σας επιλογής):
  • Αν ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης έως και 15 ημέρες πριν την ημερομηνία του αγώνα, η Διοργάνωση θα σας επιστρέψει εντός 10 εργάσιμων ημερών το ήμισυ της αξίας συμμετοχής σας (50%) στον αγώνα που δηλώσατε, σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Τυχόν διατραπεζικά έξοδα, επιβαρύνουν εσάς.
  • Μετά την πάροδο της παραπάνω ημερομηνίας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για κανέναν λόγο.
 • Η κάθε συμμετοχή είναι ονομαστική και μοναδική για κάθε αθλητή και κατά συνέπεια δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.
 • Η συμμετοχή σας, δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε μελλοντική ημερομηνία αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο.
 • Σε περίπτωση που αιτηθείτε να τρέξετε σε κάποιον αγώνα με λιγότερα χιλιόμετρα από αυτόν που εγγραφήκατε, εφόσον η αίτησή σας γίνει αποδεκτή (και έχει πραγματοποιηθεί πριν από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία), δεν δικαιούστε επιστροφή της χρηματικής διαφοράς.
 • Η επιλογή για το μέγεθος μπλούζας είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να αλλάξει την ημέρα του αγώνα.
 • Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα με απόφαση της Διοργάνωσης για άλλη ημερομηνία, έχετε 2 επιλογές:
  • Δέσμευση της συμμετοχής σας για την επόμενη ημερομηνία που θα οριστεί για τον αγώνα που επιλέξατε
  • Επιστροφή των χρημάτων σας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε (με παρακράτηση 2€ για τα τραπεζικά έξοδα)